24. 5. 2024
sončne elektrarne

SONČNE ELEKTRARNE SO INVESTICIJA, KI SE HITRO POVRNE

Če si želite zagotoviti brezplačno energijo za ogrevanje, hlajenje in za vse ostale električne potrošnike, so sončne elektrarne prava izbira za vas. Tovrstna investicija se namreč povrne že po nekje 7 ali 8 letih, kar pomeni, da po tem nimate več stroškov za električno energijo, kar je zagotovo pametna investicija. Prav tako postanete na ta način neodvisni od dviga cen električne energije, katerim smo bili priča v zadnjem obdobju. Ker so sončne elektrarne okolju prijazne, je tudi v interesu države, da se jih postavi čim več. Zato pri nas država daje za vsak nakup tovrstne elektrarne subvencijo v višini 180 evrov na kilovat instalirane moči sončne elektrarne. Prav tako so za sončno elektrarno na voljo ugodni krediti s subvencionirano obrestno mero. To pa pomeni, da da lahko investicijo odplačujete z prihranki pri stroških električne energije.

Kakšen je postopek postavitve sončne elektrarne?
Vgradnja tovrstne elektrarne je izjemno hitra. Postopek se navadno začne z ogledom objekta in definiranjem vseh podrobnosti, ki bi lahko vplivale na sam proces. Nato sledi priprava ponudbe, ki vsebuje vse detajle, da stranka ve, kako bo proces izgledal. Ko stranka ponudbo potrdi in sprejme, sledijo naslednji koraki. Mednje sodi priprava vlog in dokumentacije za pridobitev Elektro soglasja in tudi prej omenjene subvencije. Nato sledi konkreten del, ki vključuje strojno in elektro montažo same sončne elektrarne. Ta del je navadno precej hiter, a mora biti natančno opravljen, da bi elektrarne delovale optimalno. Po montaži sledi električni priklop elektrarne s strani upravljalca električnega omrežja. Naslednji korak pa je povezava na internet in seznanjanje z uporabo. Ko so vsi koraki izpolnjeni, je postopek končan in uporaba elektrarne se lahko začne. Pomembno pa je, da je vsak korak opravljen natančno in skrbno, saj je posledično tudi delovanje naprave optimalno.

sončne elektrarne

Koliko električne energije lahko proizvede sončna elektrarna?
Količina proizvedene električne energije je odvisna od lokacije objekta, naklona strehe in na orientacijo smeri strehe, torej na katero stran neba gleda. Največji izkoristek dobimo takrat, ko sonce ves čas sije pod pravim, torej 90° kotom na sončne celice. Tovrstni izkoristek pa je možno doseči le, če se sončne celice ves čas premikajo v smeri sonca, torej se premikajo in ves čas spreminjajo svoj naklon. Najpogosteje pa so sončne elektrarne fiksno pritrjene na strehi, ker je ta možnost edina subvencionirana s strani EKOSKLADA, torej ne zagotavljajo optimalnega izkoristka sončne energije. Učinkovitost tovrstnih elektrarn je torej malo manjša, a je vseeno lahko visoka, če jih postavite najbolje, kar se da. Najboljši pogoji za postavitev na strehah je, da so celice usmerjene proti jugu in je naklon strehe približno 35°. Tovrstna postavitev sončne elektrarne je idealna za poletni čas, ko sta tudi čas in moč obsevanja največja.

Kakšna je cena elektrarne in po kolikem času se investicija povrne?
Cena celotne sončne elektrarne je odvisna od moči in učinkovitosti modula, te cene pa se pogosto nižajo in višajo. Okvirno velja, da je cena celotne izvedbe približno 1000 € na kW moči elektrarne. Kadar gre za manjše elektrarne, torej pod 11 kW moči, je cena nekoliko nižja, kadar gre za večje pa je cena sorazmerno višja. Na ceno izvedbe pa vplivajo še vrsta kritine, potrebne konstrukcije in zahtevnost ter obsežnost vseh ostalih del. Če vas zanima bolj natančen izkupiček, pa se lahko odpravite na priloženo povezavo, kjer boste našli kontakt podjetja, ki se s tem ukvarja. Strokovnjaki vam bodo znali podati natančnejše odgovore glede same izvedbe in stroška postavitve sončne elektrarne. Cene se sicer razlikujejo, a gre tu za investicijo, ki se vam relativno hitro povrne. Tovrsten nakup se namreč povrne v roku sedmih ali osmih let. Po tem so vaši stroški z električno energijo ničelni. Ostane vam le strošek mesečnega pavšala za priključnino in prispevek OVE, oboje pa se bolj splača od plačevanja električne energije.