20. 7. 2024
tolmač

Tolmač – strokovnjak, ki vam je lahko v veliko pomoč

Verjetno se sprašujete pa, kdo je sploh tolmač? To je kvalificiran strokovnjak, natančneje univerzitetni diplomirani pravnik, ki poleg prava obvlada še mnogo stvari. Lahko vam pomaga in svetuje pri reševanju pravnih vprašanj v Sloveniji in tujini. Vedno vam lahko priskoči na pomoč, če živite v tujini in na primer želite v domovini ustanoviti gospodarsko družbo ali obratno. Z veseljem vam pomaga tudi glede družinskega in dednega. Podrobneje pa je sodni tolmač predstavljen v nadaljevanju.

Komu sodni tolmač lahko pomaga?
Kratek odgovor bi bil, skoraj vsakomur. Če pogledamo podrobneje pa tolmač, jasno in natančno tolmači govorjeno besedo v različnih postopkih pred sodiščem, pri odvetnikih in notarjih. Poglejmo še nekaj drugih priložnosti, pri katerih vam je lahko v pomoč tolmač, in sicer na upravni enoti, na porokah, pri tolmačenju strokovnih predavanj, poslovnih pogajanj na najvišji ravni, pa tudi na različnih sejah skupščin, upravnih odborov in nadzornih svetih, kjer so družabniki tujci. Še ena zelo pomembna informacija je, da so sodni tolmači vedno nepristranski, saj jih k temu zavezuje prisega in tudi zakonodaja. Sicer pa sodni tolmač dnevno sodeluje z velikim spektrom ljudi, kot so odvetniki in notarji, gospodarskimi družbami, podjetniki, bankami in zavarovalnicami, davčnimi svetovalci, revizorji, diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi ter še mnogimi drugimi posamezniki.

Sodni tolmač obvlada širok spekter znanj z različnih področji
Sodni tolmač je zelo razgledan in prilagodljiv strokovnjak, ki obvlada materni in tuji jezik ter seveda poznavanje zakonodaje države. Poleg vsega naštetega mora sodni tolmač obvladati tudi kazensko in civilno pravo Republike Slovenije in pravno terminologijo v obeh jezikih. Glede na področje delovanja in specializacijo je zelo pomembno tudi znanje terminologije drugih strok, najpogosteje so to medicina, tehnologija in tehnika, saj se vse pogosteje tolmači tudi izvedencem za različne stroke. Poklic sodnega tolmača je res nekaj posebnega, saj mora tolmač poleg knjižnega, strokovnega in tehničnega jezika obvladati še narečje pa tudi ulični sleng. Če povzamemo, zaželeno je, da ima znanje čim več različnih jezikov, seznanjen pa mora biti tudi z aktualnim dogajanjem v svetu.

tolmač

Sodni prevodi
Tolmač pripravlja tudi sodno overjene prevode, to so uradni prevodi, ki so pravno veljavni v tujini in se lahko uporabljajo enako kot izvirnik. Vedeti morate, da sodno overjen prevod dokumenta lahko naredi le in zgolj sodni tolmač, ki ga je imenovalo Ministrstvo za pravosodje RS. Kako boste vedeli, da gre za sodno overjen prevod? Prevod in izvirnik se z vrvico zvežeta skupaj, da se ne ločita in da se, katerega od njiju ne izgubi. Še ena pomembna informacija, ki jo morate vedeti, in sicer da sodni tolmači svoj prevod opremijo tudi z izjavo, žigom in podpisom, s čimer jamčijo, da se prevod popolnoma ujema z izvirnikom in da so zanj tudi civilnopravno odgovorni.

Prevajalske agencije za sodne in pravne prevode
Ko potrebujete tolmača, je pomembno, da izberete sodnega tolmača, ki je specializiran za področje, v katerem vam bo opravil pravni ali strokovni prevod. Zavedati se morate, da so sodni tolmači specializiranimi za različne vede in področja, kot so ekonomija, strojništvo, računalništvo, farmacija itd. Izbrani sodni tolmač, ki je specializiran za določeno področje lahko zagotovi kakovosten prevodov najrazličnejših strokovnih besedil, na primer dopisov, poročil, strokovnih in znanstvenih člankov, različnih predstavitev itd. A agencijah imajo poleg sodnih tolmačev, tudi lektorje, ki poskrbijo, da so vse vrste besedil v tujih jezikih slovnično pravilno prevedena, skladna, hkrati pa upoštevajo tudi posebnosti strokovnih govoric, raven jezika in da končno oblikovano besedilo jasno sporoča naročnikov namen. Univerzitetni diplomirani pravniki, ki so na voljo v agenciji, vam lahko pomagajo in svetujejo pri reševanju pravnih vprašanj v Sloveniji in tujini. Vsekakor pa se morate zavedati, da boste vse podrobnejše informacije, kako vam lahko tolmač, lektor ali pravnik pomaga, morali stopiti v stik z njimi.