15. 7. 2024
Čistilna naprava

Čistilna naprava ima odlične rezultate čiščenja

Naprava, v kateri se čistijo in odvajajo odpadne vode iz hiše se imenuje čistilna naprava. Obstajajo tri glavne vrste čistilnih naprav za odpadne vode: z aktivnim blatom, s podaljšanim prezračevanjem in s sekvenčnimi reaktorji. Vsaka vrsta ima svoje prednosti in slabosti. Čistilna naprava z aktivnim blatom je najpogostejša vrsta čistilnih naprav. Za razgradnjo organskih snovi v odpadni vodi uporabljajo bakterije. Čistilna naprava s podaljšanim prezračevanjem so podobne napravam z aktivnim blatom, vendar uporabljajo kisik, ki bakterijam pomaga pri razgradnji organskih snovi. Zaporedni šaržni reaktorji so vrsta naprave za obdelavo aktivnega blata. Običajno se uporabljajo v manjših čistilnih napravah. V teh napravah se odpadna voda obdeluje v serijah. Očiščena voda se nato odvaja.

Čistilna naprava

Pomen čistilnih naprav

Gradnja in obratovanje čistilnih naprav za odpadne vode so potrebne za varovanje okolja in javnega zdravja. Pravilno načrtovane in upravljane čistilne naprave lahko odstranijo večino onesnaževal iz odpadne vode, preden se ta izpusti. Domače čistilne naprave so zasnovane tako, da služijo več let. Vendar pa je njihova dejanska življenjska doba odvisna od številnih dejavnikov, vključno s tem, kako dobro so vzdrževane, in od kakovosti vode, ki jo čistijo. Ključ do dolge življenjske dobe domače čistilne naprave je, da jo dobro vzdržujete. To pomeni redno preverjanje in čiščenje filtrov ter skrb za to, da se rezervoar ne napolni preveč. Pomembno je tudi, da spremljate kakovost proizvedene odpadne vode in poskrbite, da izpolnjuje vse ustrezne okoljske standarde. Čistilne naprava lahko iz vode odstrani tudi farmacevtske izdelke. Za to uporabljajo več različnih metod, najpogostejša pa je uporaba filtrov z aktivnim ogljem. Ti filtri delujejo tako, da adsorbirajo farmacevtske izdelke na površino oglja, ki jih nato ujame in jim prepreči vstop v vodovodno omrežje.

Kapaciteta čistilnih naprav

Pri načrtovanju nove čistilne naprave je eden najpomembnejših vidikov zmogljivost čistilne naprave. Zmogljivost čistilne naprave je v veliki meri odvisna od količine in lastnosti dotoka ter zahtev glede kakovosti iztoka. Pri načrtovanju premajhne čistilne naprave lahko kakovost odpadne vode ne ustreza predpisanim standardom, pri načrtovanju prevelike čistilne naprave pa bodo nastali nepotrebni stroški. Zato je pomembno, da pri načrtovanju nove čistilne naprave skrbno upoštevamo prihodnjo količino in značilnosti vode. Čistilne naprave za odpadne vode so običajno načrtovane tako, da lahko sprejmejo določen največji pretok. Največji pretok je običajno opredeljen kot največji dnevni pretok, ki ga je mogoče pričakovati v napravi. Ta pretok je običajno izražen kot odstotek povprečnega dnevnega pretoka. Na primer, čistilna naprava z največjim pretokom 80 % bi lahko brez težav sprejela pretoke do 80 % povprečnega dnevnega pretoka. Če je največji pretok presežen, se lahko kakovost odpadne vode začne slabšati. Eden od načinov za povečanje zmogljivosti čistilne naprave je dodajanje dodatnih modulov ali enot. To je mogoče storiti z razširitvijo obstoječe čistilne naprave ali z gradnjo nove. Z dodajanjem več modulov ali enot, se zmogljivost obdelave v obratu lahko poveča, ne da bi se povečala velikost obrata. Drug način za povečanje zmogljivosti čistilne naprave je namestitev učinkovitejše opreme. To lahko pomeni naložbo v naprednejše metode filtriranja. Pri spremembah čistilne naprave se je treba posvetovati z izkušenim inženirjem, da se lahko izbere najučinkovitejša in stroškovno najugodnejša možnost.