18. 7. 2024
cena sončne elektrarne

Cena sončne elektrarne je odvisna od različnih dejavnikov

Sonce. Neiztrošen vir energije, ki ga lahko s pridom izkoristimo za lastno proizvodnjo električne energije. Kakšna pa je cena sončne elektrarne pri nas? In od česa so odvisni njeni izkoristki? Vse to in še več v nadaljevanju.

Kaj sploh je sončna energija?

Z izrazom sončna energija opredelimo izkoriščanje sončne svetlobe in toplote za različne tehnologije kot so solarno segrevanje, fotovoltaika, sončna termalna energija in umetna fotosinteza. Sončno energijo ljudje izkoriščamo že  več tisoč let, med najstarejše načine uporabe sončne energije pa sodijo kuhanje, segrevanje, sušenje ter izkoriščanje toplote, ki jo ustvari sonce v rastlinjakih za uspešnejšo rast rastlin.

 

Namestitev sončne elektrarne na strehi hiše.
Namestitev sončne elektrarne na strehi hiše.

 

Prednosti in slabosti uporabe sončne energije

Ko se odločamo za sončno elektrarno, nam v prvi vrsti ni pomembna samo cena sončne elektrarne. Pomembne so tudi ostale lastnosti, ki bodo bodisi spodbudile, bodisi zavrle našo odločitev o zagonu lastne sončne elektrarne.

Med osrednje prednosti uporabe te oblike energije sodijo: nižji računi za električno energijo, dvig vrednosti vašega doma, kjer sončno energijo uporabljate kot vir energije, relativno nizki stroški vzdrževanja ter manjši ogljični odtis. Med glavne slabosti pa sodijo: relativno visoki začetni vložki (v konstrukcijo), odvisnost od vremena, omejitve namestitve (niso primerne za vsako streho), drago shranjevanje energije ter s proizvodnjo, transportom in predelavo povezano onesnaževanje.

Od česa je odvisna cena sončne elektrarne?

Cena sončne elektrarne je odvisna od različnih dejavnikov, prav tako je cena sončne elektrarne tesno povezana z njenimi izkoristki. Začetna investicija v sončno elektrarno je za mnoge zelo visoka, zato je smiselno pred namestitvijo predvideti tudi njene izkoristke, ki lahko pomembno vplivajo na nižje cene električne energije kasneje.

Sama cena sončne elektrarne je odvisna od: lege panelov na objektu, števila panelov, velikosti površine, kamor želite elektrarno namestiti, materialov, ki jih boste porabili za elektrarno, prav tako pa tudi izbire proizvajalca ter podjetja, ki bodo panele namestili.

Čeprav se mnogim zdi najboljše varčevati povsod, to ni vedno rešitev – da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo sončne elektrarne, je smiselno izbrati kakovostne in trpežne materiale, prav tako ne varčujte pri izbiri ekipe, ki bo elektrarno namestila. Le ustrezno nameščeni paneli namreč zagotavljajo maksimalne izkoristke. Največ lahko privarčujete z vključevanjem v Eko sklade, s katerimi si lahko povrnete tudi do 20 odstotkov začetne investicije – ostalo pa se bo, povrnilo v obliki nižjih računov električne energije.

 

strokovnjaki za namestitev
Namestitev sončne elektrarne prepustite samo usposobljeni ekipi.

 

Na slovenskem trgu so cene sončne elektrarne raznolike ter odvisne od prej omenjenih dejavnikov. Za sončno elektrarno z močjo 12 kWp boste porabili od 14 do 16 tisoč evrov, za sončno elektrarno moči 5 kWp med 9 in 11 tisoč evri, za sončno elektrarno moči 1 kWp pa med 1500 in 2000 evri.

 

Dejavniki, ki vplivajo na izkoristke sončne elektrarne

Na proizvodnjo sončne energije vplivajo različni dejavniki, med njih sodijo: lokacija, vreme, čas, osončenost lege, onesnaževanje ter geografska širina in dolžina območja, kjer želite postaviti sončno elektrarno. Vsi ti dejavniki pomembno vplivajo na izkoristke vaše elektrarne in so pomemben del odločitve glede začetnega finančnega vložka v elektrarno.

V osnovi velja, da več kot je sonca, boljši so izkoristki sončne energije. Tako lahko rečemo, da oddaljenost od ekvatorja (tu je sončne energije največ), vpliva na izkoristke, ki jih bo imela sončna elektrarna. Količina proizvedene energije proti poloma pada, v Sloveniji je količina proizvedene energije glede na oddaljenost od ekvatorja nekje v povprečju.

Pri odločitvi o postavitvi sončne elektrarne ima velik vpliv tudi vreme. Sončne elektrarne energijo proizvajajo v dnevih, ko je prisotna svetloba (pomembno je število sončnih dni) – pogosto oblačno vreme, megla in sneg, negativno vplivajo na proizvodnjo energije. V takih primerih je edina rešitev skladiščenje energije za primere, ko nastopijo slabši vremenski vplivi. Podoben vpliv ima tudi onesnaževanje – velike količine prahu, smoga ali dima vplivajo na učinkovitost sončnih panelov. Pri tem je pomembno tudi zavedanje, da je dobro sončne panele vsaj občasno očistiti, saj lahko na tak način pomembno vplivate na proizvodnjo električne energije.

Sončno elektrarno je potrebno, če želimo iz nje potegniti maksimum, namestiti na soncu izpostavljena mesta. V Sloveniji to pomeni namestitev panelov obrnjenih proti jugu. Za večje izkoristke je potrebno ob načrtovanju sončnih panelov pomisliti tudi na morebitne elemente na strehi, ki bi lahko zastirali dostop svetlobe (npr. dimnik, prezračevalni sistemi in podobno). Vsaka senca, pa naj bo še tako mala, namreč vpliva na nastajanje električne energije. Prav zaradi sence običajno panele postavljamo na strehe.

Zaključna misel

Povzemimo misli Rameza Naama, ki pravi: »Sončna energija bo nujno potrebna za zagotavljanje zadostitve vedno večjih potreb po energiji ob sočasnem zaustavljanju podnebnih sprememb.«. Sončna energija je naložba v prihodnost, pa tudi sedanjost. Čeprav gre za visoko začetno investicijo, se v nekaj letih ta investicija večini uporabnikov povrne, sploh ob upoštevanju naraščujočih cen evropskih ogljičnih kuponov, ki jih bomo v prihodnosti na računu za električno energijo poravnali prav uporabniki.