17. 4. 2024
Zavarovanje kreditov

Finančna zaščita za svojce z zavarovanjem kredita

Življenje je polno presenečenj, zato je ustrezno zavarovanje kreditov ključnega pomena. Velikokrat se zdi, da je riziko življenjsko zavarovanje kreditov le dodaten mesečni strošek, vendar je dejstvo, da bi morali biti glede tega bolj ozaveščeni. Pod okriljem riziko življenjskega zavarovanja, kot je PRVA Varnost, imate možnost za zavarovanje kreditov. Krediti so pogosti in mnogi imajo kredite z dolgimi odplačilnimi roki. Življenje pa je nepredvidljivo, zato je priporočljivo biti pripravljen na morebitne neprijetne situacije. Sklenitev življenjskega zavarovanja za zavarovanje kreditov je korak k varnejši in bolj brezskrbni prihodnosti. Ali veste, kako imate zavarovan vaš kredit? Kljub plačilu stroškov ob zavarovanju kredita ni vedno zagotovljeno, da je kredit v celoti zavarovan. Pogosto se pojavi dilema glede tega, kaj točno krije zavarovanje, zato je pomembno razumeti bistvo.

Kreditno zavarovanje pri banki in riziko življenjsko zavarovanje

Kredit, ki ga vzamemo na banki, mora biti zavarovan, običajno s plačilom zavarovalne premije ali hipoteko. To pomeni, da je krita banka, ne pa kreditojemalec. Riziko življenjsko zavarovanje za zavarovanje kreditov je druga oblika zavarovanja, ki pokriva druge rizike. To zavarovanje varuje družinske člane kreditojemalca, če ta umre, in plačuje kredite. Pomembna razlika je, da banka ne sme postavljati pogojev za sklenitev riziko življenjskega zavarovanja, ki mora biti prostovoljno sklenjeno glede na potrebo kreditojemalca.

Zavarovanje kreditov

Da ne bi svojcev ob nepričakovanih težavah dodatno obremenjevali s finančnimi skrbmi, je pametno skleniti riziko življenjsko zavarovanje. Vinkulacija police za življenjsko zavarovanje je smiselna rešitev za zavarovanje kredita, saj omogoča celovito zaščito, prilagojeno individualnim potrebam. Pri določanju višine zavarovalne vsote je ključno, da se posvetujete s strokovnjaki. Upoštevati je treba vse dolgove, izpad osebnega dohodka in druge finančne obveznosti. Strokovnjaki vam bodo pomagali izračunati primerno zavarovalno vsoto za vaše potrebe.

Prednosti zgodnje sklenitve riziko življenjskega zavarovanja

Riziko življenjsko zavarovanje ni nekaj, kar bi bilo priporočljivo odložiti za prihodnost, saj so premije pri mlajših posameznikih znatno nižje kot pri starejših. Starejši ljudje so bolj nagnjeni k raznim boleznim, z večjo verjetnostjo že imajo za seboj resnejše zdravstvene težave, kot na primer rak. Čeprav je sklenitev zavarovanja v takšnih primerih še vedno možna, ni zagotovila, da bodo pogoji enaki. Prav tako se premija lahko dvigne tudi več kot dvakrat v primerjavi s stranko, ki je sklenila zavarovanje pred boleznijo. Pomembnost pravočasne sklenitve zavarovanja se še najbolj izrazi v dejstvu, da se mnogi zavedo potrebe po zavarovanju šele, ko doživijo neprijeten dogodek, a takrat je pogosto že prepozno.

Vinkulacija življenjskega zavarovanja za varno zadolžitev

Ko razmišljamo o varni zadolžitvi, postane ključno tudi premisliti, kako hitro in komu se v primeru najhujšega izplača zavarovalnina. Uporaba vinkulacije police življenjskega zavarovanja se izkaže kot smiselna rešitev, ki svojcem prihrani skrbi glede dolgov in omogoči hitro poravnavo finančnih obveznosti brez dodatnih bremen za svojce. Slovenska gospodinjstva so močno zadolžena, saj po podatkih Banke Slovenije iz leta 2014 posojila slovenskih gospodinjstev znašajo kar 10,5 mrd EUR, pri čemer prevladujejo dolgoročna posojila. Zadolženost v Sloveniji je v porastu, saj se je obseg posojil gospodinjstvom v lanskem letu povečal za 4,6 odstotka, s poudarkom na rasti nepremičninskih posojil in posojil za drugo porabo. Pomanjkanje informacij o varni zadolžitvi je očitno, saj se Slovenci redko srečujemo z odločitvami glede pametnega in varnega zadolževanja. Zaradi pomanjkanja izkušenj na tem področju smo premalo informirani in nepoučeni o varnih finančnih odločitvah. Zaradi naših skrbi glede deleža plače, preplačila kredita in porasta referenčne obrestne mere, pogosto zanemarimo druga pomembna tveganja.