17. 4. 2024
odvetnik za odškodine

Odvetnik za odškodnine prihaja na pomoč

Odškodninsko pravo je že od nekdaj eno od pomembnih področij prava, ki zastopa interese strank v odškodninskih pravdnih zadevah. Odvetnik za odškodnine je oseba, ki vas lahko v takih pravdnih zadevah zastopa ter zagotovi najboljši možni izid v vašem odškodninskem postopku.

Odškodninsko pravo je eno od področij prava, ki pokriva postopke tako izvensodnega kot sodnega urejanja odškodnin v različnih pravdnih zadevah. Oseba, ki se s tem ukvarja pa je odvetnik za odškodnine. Do odškodnine ste zakonsko upravičeni v veliko primerih, ki jih večina niti ne pozna. V osnovi ločimo premoženjsko in nepremoženjsko škodo. Prva se nanaša na škodne dogodke, ki povzročijo škodo ali pa vodijo v izgubo dobička – v obeh primerih ste upravičeni do premoženjske odškodnine. Nepremoženjska škoda pa se nanaša na stanja, tako telesna kot čustvena, ki nastanejo ob različnih dogodkih in vplivajo na normalno življenje posameznika. Sem sodijo tako telesne kot čustvene bolečine, kršitve pravic, okrnitev ugleda posameznika (ali pravne osebe) in podobno. Z usposobljenim strokovnjakom, boste poskrbeli za pravične odškodnine, ki težav ne bodo odpravile, bodo pa prinesle občutek pravice.

Kaj je odškodnina?

Izraz odškodnina se glede na slovar slovenskega jezika nanaša na nekaj (na primer denar), ki se ga dobi oziroma da za namen poravnave škode.

Kdaj sem upravičen/a do odškodnine?

Odškodnine vam pripadajo v najrazličnejših škodnih situacijah. Od prometnih nezgod, (hujših) telesnih nezgodah, padcih na zasebnih ali pa javnih površinah, nezgodah na delovnem mestu, škodnih primerih zaradi malomarnega delovanja ob zdravljenju, pa tudi v primeru razlastitve vaše lastnine, napadu živali in podobno. Področje odškodninskega prava je v osnovi še vedno slabše poznano, čeprav je pravo na strani oškodovanega, zato ne razmišljajte in si v primeru škodnih situacij v katerih se znajdete, pravočasno zagotovite odvetnika, ki vam bo svetoval kako iz situacije pridobiti največ.

 

 

Odvetnik v odškodnine in njegove naloge

Odškodninsko pravo zajema področje odškodnin, kar pomeni, da mora odvetnik za odškodnine za vas spremljati in vas obveščati o zakonodaji vezani na odškodnine. Odvetnik se bo z vami najprej pogovoril o škodni situaciji, pri tem je pomembno, da mu zagotovite čim več dokaznega gradiva – vključno s fotografijami in morebitnimi pričami dogodka. Na podlagi vaše predstavitve situacije, bo odvetnik pripravil oceno denarnega nadomestila ter odškodninski zahtevek ter v celoti za vas izvedel odškodninska pogajanja, če oziroma ko bo do njih prišlo.

Odvetnik za odškodnine – kako ga izbrati?

Po različnih škodnih dogodkih se takoj srečate z novo situacijo, ki od vas zahteva izbiro zaupanja vredne osebe, ki vam bo pomagala na poti poravnave. Da bi bila ta najbolj optimalna, je pomembno, da poiščete strokovnjaka na področju odškodnin, ki ima na tem področju izkušnje (pazite, da primera ne prevzame oseba, ki tega področja sploh ne pozna in nima izkušenj). Sodoben, digitalno podrt svet nam omogoča relativno enostavno iskanje ter dostop do informacij. Prvi korak je torej v spletnem okolju poiskati odvetnika za odškodnine ter raziskati njegovo spletno stran ter področja dela, ki jih pokriva. Nato pa je najbolje, da z njim stopite v kontakt ter se pogovorite o podrobnostih lastnega primera. Na podlagi slišanega vam bo odvetnik za odškodnine najlažje svetoval ter predstavil možnosti sodelovanja.