25. 6. 2024
Krediti v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih – pomembna sodba vrhovnega sodišča

V nedavni sodbi je Vrhovno sodišče razglasilo, da so krediti v švicarskih frankih, katerih pogodbe so bile sklenjene med letoma 2007 in 2008, nične. Strokovna ekipa podjetja Visoka odškodnina Planinšec vam je v primeru, če se znajdete v situaciji, kjer potrebujete pravno svetovanje in želite uveljavljati svoje pravice v zvezi s krediti v švicarskih frankih, pripravljena z veseljem prisluhniti vašim potrebam in vam zagotoviti ustrezno pravno podporo. Nedavna sodba pomeni, da so sodniki pritrdili odločitvam nižjih sodišč in potrdili pravice posojilojemalcem. Kljub temu pa ta razsodba ne vpliva na nove posojilne pogodbe, sklenjene v tej valuti.

Krediti v švicarskih frankih

Odgovornost bank in neugodne posledice za kreditojemalce

Banke so bile premalo jasne in strokovne pri pojasnjevanju posledic sklepanja posojilnih pogodb v švicarskih frankih. Posojilojemalci niso bili ustrezno obveščeni o možnih spremembah, ki jih krediti v švicarskih frankih prinašajo in kako bi spremembe v vrednosti švicarskega franka vplivale na njihove obveznosti. Posledično so se mnogi posojilojemalci znašli v nepričakovanih težavah zaradi nihanja vrednosti valute.

Kreditojemalci niso bili seznanjeni s svojimi pravicami

Posojilojemalci niso bili ustrezno seznanjeni z morebitnimi nihanjem v vrednosti švicarskega franka in s tem povezanimi tveganji. Pomanjkanje teh informacij je pripeljalo do nepričakovanih finančnih obremenitev za posojilojemalce, ki se niso mogli pripraviti na morebitne spremembe v višini svojih obveznosti. Krediti v švicarskih frankih so sprožili resne skrbi med kreditojemalci.

Vračilo škode za posojilne pogodbe

V Sloveniji se vsaj 15.000 kreditojemalcev sooča s posojilnimi pogodbami v švicarskih frankih. Tisti, ki še niso odplačali svojih posojil, imajo pravni temelj za zahtevo povračila škode zaradi teh pogodb. Tisti, ki so svoje posojilo že odplačali, bodo prav tako imeli pravno utemeljen razlog za povračilo. Podjetje vam svetuje, da če vam krediti v švicarskih frankih povzročajo težave, da jih kontaktirate.

Natančni izračuni finančne škode – pravična rešitev za stranke

Poleg tega vam Visoka odškodnina Planinšec nudi podporo pri natančnih izračunih finančne škode, ki so jo krediti v švicarskih frankih povzročili, saj sodelujejo z izkušenimi ekonomskimi strokovnjaki. Njih cilj je doseči povračilo škode za naše stranke, ki jih krediti v švicarskih frankih povzročajo težave in so utrpele finančne izgube zaradi posojil v švicarskih frankih. Na individualni ravni obravnavajo izvensodne zahtevke, saj se vsaka zadeva razlikuje po svojih okoliščinah, a imajo enoten pravni temelj, ki izhaja iz pravnomočnih sodb.

Nepoštena poslovna praksa bank – pravna osnova za zahtevek povračila škode

Vrhovno sodišče je potrdilo, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za nepoštene pogodbene pogoje pri kreditnih pogodbah v švicarskih frankih. Kreditojemalci, kot potrošniki, so bili zavedeni, saj so pričakovali drugačen izid od tistega, ki se je dejansko zgodil. Obstajalo je tudi znatno neravnotežje v pogodbi med potrošnikom in banko. Očitna škoda, ki je nastala zaradi te neuravnotežene situacije, je bila neutemeljena. Posojilne pogodbe v švicarskih frankih so bile v nasprotju s poštenostjo in integriteto bančne pogodbene stranke.

Prikrivanje valutnega tveganja

Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so banke pri sklepanju posojilnih pogodb spretno prikrivale učinke valutnega tveganja, s čimer so posojilojemalci ostali neinformirani o potencialnih nevarnostih. Uporabljale so pravne trike in pasti, ki so bile skrite pred očmi posojilojemalcev, kar jim ni omogočilo pravilnega zavedanja posledic teh pogodb v prihodnosti.

Pomoč žrtvam krivic

Podjetje ima več kot 15-letno tradicijo na področju odškodninskega prava. Njihova glavna dejavnost je nudenje pomoči ljudem, ki so postali žrtve krivic in iščejo povračilo škode. Njihova ekipa strokovnjakov se specializira za različne vrste odškodnin, ki vključujejo tako materialno kot tudi nematerialno škodo. Z obsežnimi referencami in izkušnjami si prizadevajo doseči pravične rešitve za stranke ter jim pomagati pri soočanju z izzivi, ki jih prinašajo nepoštene posojilne pogodbe.

Vloga Banke Slovenije

Banka Slovenije je julija 2006 poslala dopis poslovnim bankam, v katerem je jasno zahtevala, da morajo te podrobno in pregledno informirati svoje komitente o bančnih produktih, še posebej o tveganjih, ki so povezana z najemanjem posojil v tuji valuti. Poleg tega je od bank zahtevala, da morajo kreditojemalcem ponuditi produkt najprej v evrih, s čimer je želela zagotoviti večjo varnost in razumevanje strankam.

Dvig vrednosti CHF v primerjavi z EUR

Čeprav natančno gibanje tečajev ni bilo mogoče predvideti na podlagi bančnih pojasnil, so poročila nakazovala realno tveganje. Obstajala je verjetnost dviga vrednosti švicarskega franka v primerjavi z evrom, kar bi lahko privedlo do negativnih sprememb tečaja za potrošnike. To tveganje je bilo prepoznano in poudarjeno že v tistem času, kar implicira odgovornost bank za natančno informiranje svojih strank.

Sodišče EU o nepoštenih pogojih – jasnost, poštenost in ravnotežje

Sodišče Evropske unije je jasno opredelilo nepoštene pogodbene pogoje. Ti niso omejeni le na manj pomembne vidike pogodbe, ampak vključujejo tudi ključne elemente. Pogoj velja za jasnega in razumljivega, če stranka razume ekonomske posledice tega pogoja in lahko na tej podlagi sprejme premišljeno odločitev.