20. 7. 2024
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je običajno nujno potrebno

Vrsta zavarovanja, ki pomaga kriti stroške zdravstvenega varstva, ki jih običajno ne krije vaš osnovni načrt zdravstvenega zavarovanja, se imenuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. To lahko vključuje stvari, kot so dodatna zobozdravstvena oskrba, zdravila na recept in drugo. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je mogoče kupiti pri različnih ponudnikih, zato je pomembno, da primerjate načrte in najdete tistega, ki najbolje ustreza vašim potrebam in proračunu. Pozorno preberite drobni tisk, da boste razumeli, kaj je in kaj ni vključeno v načrt. Čeprav dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni obvezno, je lahko dragocen način za kritje nepričakovanih zdravstvenih stroškov. Vedno se je dobro pogovoriti s ponudnikom rednega zdravstvenega zavarovanja o svojih potrebah po kritju in o tem, ali je dopolnilno zdravstveno zavarovanje dobra možnost za vas. Ponudniki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so Triglav, Vzajemna in Generali.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je odvisna od časa njegovega neplačevanja

Začetna cena za dopolnilno zdravstveno zavarovanje velja le za osebe, ki si začnejo plačevati dopolnilno zdravstveno zavarovanje v roku 365 dni od prve zaposlitve. V nasprotnem primeru se premija poveča za 3%. Če nekdo na primer 8 let ne plačuje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se mu premija poveča za 24%. Ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se lahko izračuna šele, ko zavarovalnica izračuna koliko let je neka oseba premijo plačevala in koliko let je ni plačevala. Ko se cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zviša, se zviša za vse zavarovance hkrati. Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je pri vseh treh ponudnikih ista, le Vzajemna nudi 3% popust pri plačilu za celo leto, plačilu preko trajnega naloga ali preko odtegljaja od plače. Na zdravstveni kartici je zapisana 9 mestna številka. Zdravstveno kartico izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Na njihovi spletni strani lahko preverite, če vtipkate to 9 mestno številko, če imate urejeno osnovno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Prebivalstvo je vse starejše

S staranjem prebivalstva postaja dopolnilno zdravstveno zavarovanje vse dražje. To je posledica naraščajočih stroškov zdravstvenega varstva in dejstva, da starejši pogosteje potrebujejo zdravstveno oskrbo. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko pomaga pokriti stroške zdravstvene oskrbe, vendar je pomembno razumeti različne vrste kritja, ki so na voljo. S staranjem ljudje pogosto potrebujejo več zdravstvenih storitev. Morda imajo več kroničnih bolezni kot so bolezni srca ali artritis. Morda jemljejo več zdravil. Obiščejo lahko več specialistov. Zato je pomembno, da starejši odrasli poznajo različne vrste zdravstvenih storitev, ki so jim na voljo. Te vključujejo osnovno oskrbo, bolnišnično oskrbo, zdravstveno oskrbo na domu in dolgotrajno oskrbo. Primarno zdravstveno varstvo je vrsta oskrbe, ki jo dobite pri svojem stalnem zdravniku. Druga stvar, ki draži tovrstno zavarovanje so vedno višje plače zdravnikov in zdravstvenega osebja.

Ali mladi potrebujejo tovrstno zavarovanje?

Na to vprašanje ni dokončnega odgovora. Nekateri mladi lahko ugotovijo, da jim tovrstno zdravstveno zavarovanje zelo koristi, drugi pa menijo, da to ni potrebno. Odločitev o tem, ali naj si uredijo to zdravstveno zavarovanje ali ne, je odvisna od potreb in proračuna vsakega posameznika. Nekateri mladi morda menijo, da tega zdravstvenega zavarovanja ne potrebujejo, ker so zdravi in verjetno ne bodo imeli večjih zdravstvenih težav. Vendar se je treba zavedati, da lahko tudi zdravi ljudje nenadoma zbolijo ali se poškodujejo. Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimate in se vam zgodi nujna medicinska pomoč, se lahko soočite z visokimi stroški, ki jih boste plačali iz žepa. Po drugi strani pa lahko nekateri mladi ugotovijo, da jim koristi to zdravstveno zavarovanje, tudi če so zdravi. Tovrstno zdravstveno zavarovanje vam namreč lahko zagotovi mirno vest, da imate finančno zaščito v primeru nujne medicinske pomoči. Prav tako vam lahko omogoči dostop do širšega nabora zdravstvenih storitev, ki morda niso zajete v vašem osnovnem načrtu zdravstvenega zavarovanja. Zaključek je, da je to, ali se to zdravstveno zavarovanje mlajšim splača, odvisno od potreb in proračuna vsakega posameznika. Vsekakor pa tovrstno zavarovanje pripomore k mirnejšemu spanju in manj skrbem.