18. 7. 2024
Čistilne naprave

Čistilne naprave imajo visoko učinkovitost čiščenja odpadnih sanitarnih voda

Če razmišljate o nakupu in namestitvi čistilne naprave, morate vedeti nekaj stvari. Nakup in vgradnja čistilne naprave je odvisna od tega katero čistilno napravo izberete. Na trgu je na voljo veliko različnih vrst in velikosti čistilnih naprav, zato je pomembno, da izberete takšno, ki ustreza vašim potrebam. Pri odločanju upoštevajte dejavnike kot so velikost vaše nepremičnine, število oseb, ki bodo sistem uporabljale, in vaš proračun. Ko ste kupili čistilno napravo, jo je treba namestiti. To je običajno enostaven postopek, ki ne traja dolgo. Ko je čistilna naprava postavljena in deluje, je pomembno, da jo ustrezno vzdržujete. To pomeni, da morate redno preverjati raven blata v rezervoarju in poskrbeti, da naprava dobi dovolj zraka. Prav tako morate paziti na izpustne cevi in zagotoviti, da niso zamašene. Če ugotovite kakršne koli težave, se za pomoč obrnite na strokovnjaka.

Čistilne naprave

Vrste čistilnih naprav

Obstaja veliko različnih vrst gospodinjskih čistilnih naprav, od katerih ima vsaka svoje prednosti in slabosti. Najpogostejša vrsta čistilnih naprav je postopek z aktivnim blatom, ki uporablja bakterije za razgradnjo organskih snovi v odpadni vodi. Druga vrsta čistilnih naprav vključuje filtre, ki za odstranjevanje nečistoč iz vode uporabljajo plast kamenja ali gramoza. Postopek z aktivnim blatom je najpogostejša vrsta domačih čistilnih naprav za odpadne vode. Ta vrsta čistilnih naprav uporablja bakterije za razgradnjo organskih snovi v odpadni vodi. Prednost te vrste naprave je, da lahko iz vode odstrani veliko količino nečistoč. Slabost te vrste čistilne naprave je, da potrebuje veliko energije za delovanje in da lahko proizvede veliko blata, ki ga je treba ustrezno odstraniti. Čistilne naprave s filtrom so še ena vrsta domačih čistilnih naprav za odpadne vode. Ta vrsta naprav za odstranjevanje nečistoč iz vode uporablja plast kamnov ali gramoza. Prednost te vrste naprav je, da za delovanje ne potrebujejo veliko energije. Slabost te vrste naprav je da lahko traja zelo dolgo, da se iz vode odstranijo vse nečistoče.

Prednosti čistilnih naprav

Hišne čistilne naprave so pomembne pri zagotavljanju ustreznega čiščenja vode, preden se izpusti v okolje. Pomagajo odstraniti onesnaževala iz vode, tako da je ta varna za uporabo, hkrati pa pomagajo zaščititi vodne organizme. Ena od glavnih prednosti malih komunalnih čistilnih naprav, da lahko pomagajo varovati javno zdravje. Te čistilne naprave iz odpadne vode odstranijo škodljive bakterije in druge patogene organizme. To je še posebej pomembno na območjih, kjer obstaja nevarnost bolezni, ki se prenašajo z vodo. Druga prednost teh naprav je, da lahko pomagajo varovati okolje. Z odstranjevanjem onesnaževal iz odplak pomagajo ohranjati čiste in zdrave vodne poti. To lahko pozitivno vpliva na lokalne ekosisteme in pomaga za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Poleg tega lahko male komunalne čistilne naprave pomagajo prihraniti denar. Z njimi se lahko zmanjša potreba po dragih in energetsko intenzivnih metodah čiščenja, kot je reverzna osmoza. Te naprave namreč lahko učinkovito odstranijo številne onesnaževalce iz odpadne vode brez uporabe kemikalij ali drugih dragih postopkov čiščenja. Na splošno male komunalne naprave ponujajo številne prednosti in koristi, zaradi katerih so pomemben del infrastrukture za čiščenje vode vsake skupnosti. Pomagajo varovati javno zdravje in okolje ter prihraniti denar, saj zmanjšujejo potrebo po dragih in energetsko intenzivnih postopkih čiščenja. Zato jih je treba pri načrtovanju čiščenja vode v vsaki skupnosti ustrezno upoštevati.

Zmogljivost čistilnih naprav

Komunalne čistilne naprave so pogosto zasnovane za čiščenje določene količine odpadne vode na dan, kar imenujemo tudi zmogljivost čistilne naprave. Vendar pa se dejanska količina odpadne vode, ki jo čistilna naprava sprejme in očisti, lahko iz dneva v dan zelo razlikuje, odvisno od količine vode, ki jo porabijo ljudje, katere čistilna naprava oskrbuje. Ta spremenljivost pomeni, da čistilne naprave za odpadne vode običajno večino časa delujejo precej pod svojo načrtovano zmogljivostjo. Da bi upoštevali to spremenljivost, se naprave za odpadno vodo pogosto opisujejo z ekvivalentom prebivalstva (PE), ki je merilo povprečnega števila ljudi, ki jih čistilna naprava za odpadno vodo oskrbuje v določenem obdobju. PE inženirjem omogoča natančnejšo primerjavo obremenitve različnih čistilnih naprav za odpadne vode in zasnovati obrate, ki so učinkovitejši in imajo manjši vpliv na okolje.